Keystone logo

Uslovi

Sledeći tekst opisuje uslove korišćenja vvv.masterstudies.com sajt i usluge koje se odnose na njega, kako je kreirao i upravljao Keistone Academic Solutions. Molimo vas da ga pažljivo pročitate. Korišćenjem ove veb stranice navodite da prihvatate da vas obavezuju ovi uslovi i odredbe. Keistone Academic Solutions može da revidira i ažurira ove uslove u bilo kom trenutku, pa vas molimo da povremeno posetite ovu stranicu da biste pregledali tekst, jer je obavezujući za vas. "Uslovi Vi" i "korisnik se" koriste u celom tekstu u odnosu na sve pojedince i/ili entitete koji pristupaju ovoj veb lokaciji za bilo koju svrhu ili razloge.

Korišćenjesadržaja i vlasničkih prava

Korišćenjem ove veb stranice potvrđujete i slažete se da su svi sadržaji i materijali dostupni na njemu, kao što su tekst, logotipi, grafika, slike i softver, zaštićeni norveškim i međunarodnim autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima. Sav sadržaj i materijal su vlasništvo Keistone Academic Solutions ili njegovih dobavljača sadržaja ili klijenata. Keistone Academic Solutions zadržava ekskluzivno pravo na kompilaciju sadržaja ove veb stranice (što znači njegovo prikupljanje, uređenje i prikaz). Ovo pravo je zaštićeno norveškim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Korišćenjem ove veb stranice slažete se da nećete snimati, prodavati, licencirati, distribuirati, objavljivati, menjati, prilagođavati, uređivati, kopirati, reprodukovati ili ponovo koristiti sadržaj ove veb stranice na bilo koji drugi način u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu. Zabranjeno vam je kopiranje ili prilagođavanje HTML koda koji Keistone Academic Solutions kreira i koristi za generisanje svojih veb stranica. Ovaj kod je takođe zaštićen autorskim pravima. Izričito vam je zabranjeno kršenje bezbednosti ove veb stranice (na primer putem, ali ne ograničavajući se na, korišćenjem bilo kog uređaja, softvera ili postupka koji ometa ili pokušava da ometa pravilno funkcionisanje ove veb stranice; koristeći bilo koji uređaj ili alat za navigaciju na ovoj veb lokaciji osim one koja je predviđena Keistone Academic Solutions; pokušaj dešifrovanja, dekompilacije, rastavljanja ili obrnutog inženjerstva bilo kog softvera koji čini deo veb stranice; širenje ili pokušaj širenja virusa, trojanaca, crva ili bilo kojih drugih uređaja koji su dizajnirani ili namenjeni da narušavaju, oštete ili ometaju bilo koju informaciju , softver, hardver ili komunikacioni sistemi).

Sprovođenjeupotrebe

Dozvoljen vam je pristup sadržaju ove veb stranice za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da to učinite bez kršenja autorskih prava i drugih vlasničkih prava, i pod uslovom da ne koristite ovu veb stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uslovima i odredbama. Prihvatate da ne koristite ovu veb stranicu na bilo koji način koji je nezakonit, uvredljiv, preteći, uznemiravajući, opscen, klevetnički, mrski ili na bilo koji drugi način krši ove uslove i odredbe. Dok koristite ovu veb stranicu, prihvatate da ne objavljujete netačne ili lažne informacije o sebi, ili bilo kakve informacije koje nisu deo vašeg živopisa, ili bilo kakve neželjene reklame ili poslovne predloge, ili lančana pisma i neželjenu poštu. Kao korisnik ove veb stranice i njene usluge, vi ste odgovorni za sopstvenu komunikaciju i za posledice vašeg objavljivanja.

OdgovornostKeistone akademskih rešenja

Sadržaj ove veb stranice može uključivati netačnosti ili tipografske greške. Ovu veb stranicu i njen sadržaj koristite na sopstveni rizik. Izmene se periodično vrše na ovoj veb lokaciji i njegovom sadržaju i mogu se izvršiti u bilo kom trenutku. Keistone Academic Solutions nema obavezu da nadgleda vašu upotrebu ove veb stranice ili da zadrži sadržaj vaše sesije. Keistone Academic Solutions ne kontroliše ili garantuje tačnost informacija koje objavljuju korisnici. Keistone Academic Solutions mogu preduzeti mere da spreče upotrebu ove veb stranice koja može stvoriti odgovornost za Keistone akademska rešenja.

Odricanjeod garancija i posledične štete

Keistone Academic Solutions ne predstavlja ili garantuje da će ova veb lokacija raditi neprekidno ili bez grešaka, ili da veb lokacija ili server koji ga čini dostupnim ne sadrže računarske viruse ili druge štetne uređaje. Sav sadržaj ove veb stranice je obezbeđen "kao što je" bez ikakvih garancija bilo koje vrste, uključujući garanciju za prodaju, pogodnost za određenu svrhu i ne-kršenje. Keistone Academic Solutions ne predstavlja ili garantuje da ova veb lokacija, njen sadržaj, njegova upotreba ili rezultati upotrebe budu tačni, tačni, blagovremeni ili na drugi način pouzdani. Keistone Academic Solutions neće biti odgovoran ili odgovoran za korišćenje ove veb stranice koja je nezakonita ili na bilo koji način krši ove uslove i odredbe. Ni pod kojim uslovima Keistone Academic Solutions ne bi trebalo da bude odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu nastalu usled vaše upotrebe ili nemogućnosti korišćenja ove veb stranice

Linkovika drugim sajtovima

Ova veb lokacija sadrži linkove ka veb lokacijama trećih strana. Keistone Academic Solutions pruža ove veze samo kao pogodnost za vas, a ne kao odobrenje sadržaja ovih veb lokacija trećih strana, za koje Keistone Academic Solutions ne snosi nikakvu odgovornost. Povezanim veb lokacijama trećih strana pristupate na sopstveni rizik.

Odšteta

Slažete se da branite, obeštećujete i držite bezopasne Keistone Academic Solutions, njegove direktore, zaposlene, predstavnike i agente, od i protiv svih obaveza, potraživanja, radnji, zahteva ili troškova, uključujući bez ograničenja pravne i računovodstvene naknade, navodeći ili su rezultat vaše upotrebe ili zloupotrebe ovoga sajt ili vaše kršenje ovih uslova i odredbi.

Reklama Displai

Keistone Academic Solutions je implementirao Displai Advertising i koristi Doubleclick, funkciju Google Analitics zasnovanu na prikaz Možete da isključite Google analitiku za multimedijalno oglašavanje i prilagodite oglase na Google multimedijalnoj mreži pomoću Upravitelja podešavanja oglasa. Takođe možete da naložite Google analitiku da ne šalje nikakve informacije o posetama veb sajta Google Analitics-u tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak pregledača za isključivanje Google analitike za vaš trenutni veb pregledač.

Kontaktinformacije

Molimo pogledajte našu kontakt stranicu za dodatne informacije.

Ovi Uslovi i odredbe su poslednji put izmenjeni 12. marta 2018. godine